Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Registrerte brukarar: logg inn

Til opplæringsstaden: Viss de ønsker å registrere deltakarane sin tidsbruk på fagnettstaden,
kan de registrere deltakarane gratis ved å ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no.
For å få registrert tidsbruk, må deltakarane logge seg på kvar gong dei bruker fagnettstaden.

Til kursdeltakarane: Viss opplæringsstaden dykkar har registrert dykk,
kan de logge på for å registrere tida de bruker på fagnettstaden.
Tidsbruk blir berre registrert når de er pålogga.

Norsk no! Nynorsk