Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Registrerte brukarar: logg inn

Til opplæringsstaden: Viss de ønsker å registrere deltakarane sin tidsbruk på fagnettstaden,
kan de registrere deltakarane gratis ved å ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no.
For å få registrert tidsbruk, må deltakarane logge seg på kvar gong dei bruker fagnettstaden.

Til kursdeltakarane: Viss opplæringsstaden dykkar har registrert dykk,
kan de logge på for å registrere tida de bruker på fagnettstaden.
Tidsbruk blir berre registrert når de er pålogga.

Informasjonskapslar

Denne nettstaden nyttar informasjonskapslar for å lagre bestemt informasjon på din lokale maskin. Du aksepterer bruk av desse informasjonskapslane ved å fortsetje å nytte denne denne nettstaden. Nedanfor finn du eit oversyn over informasjonskapslane som blir lagra og kva dei blir brukte til.

Informasjonskapsel:
session_id_norskno.portfolio.no
Levetid:
økt
Kjelde:
Portfolio

Denne informasjonskapselen blir brukt for å vedlikehalde øktinformasjon. Han blir brukt for å lokalisere autentiserings- og identitetsinformasjon, i tillegg til brukargrensesnittpreferansar, som språk og føretrukne brukargrensesnittelement. Denne informasjonen er berre tilgjengeleg for serveradministratorar tilsette i Fagbokforlaget.

Informasjonskapsel:
hide_cookie_message
Levetid:
vedvarande, 1 år
Kjelde:
Portfolio

Denne informasjonskapselen blir brukt for gjere det mogeleg for deg å få vist informasjonskapselmeldinga berre éin gong. Denne informasjonen blir ikkje lagra eller lest av nokon.

Informasjonskapslar:
_ga, _gat
Levetid:
vedvarande, 2 år
Kjelde:
Google Analytics

Desse informasjonskapslane blir brukte for å spore brukaråtferd på nettstaden, noko gjer det mogeleg for oss å forstå betre korleis nettstaden blir brukt. Berre nokre tilsette i Fagbokforlaget har tilgang til denne informasjonen.